Zasady wyszukiwania

PRZEWODNIK PO BAZIE DANYCH

 

Konstrukcja biogramów

Uwzględniane w biogramie dane obejmują: roczne daty urodzenia i śmierci, miejsce urodzenia, imiona rodziców, informacje na temat wykształcenia, opis działalności zawodowej i pozazawodowej, miejsce śmierci, bibliografię przedmiotową.

Uzupełniający element biogramu stanowią umieszczone pod nim, wyodrębnione graficznie dwa rodzaje relacji: rodzinne, wskazujące na powiązania danej postaci z innymi osobami, oraz zawodowe, uwzględniające nazwy regionalnych instytucji i organizacji, w których pełniła ona kierownicze funkcje. Kliknięcie w wymienione w relacjach nazwy osób bądź instytucji umożliwia przejście do biogramów osób spokrewnionych z daną postacią względnie działających w tej samej instytucji lub organizacji.

Sposoby przeszukiwania bazy

Przeszukując bazę danych, polskie litery wpisywać należy wraz ze znakami diakrytycznymi. Znaki diakrytyczne innych alfabetów należy pomijać (np. Larisch-Monnich Johann zamiast: Larisch-Mönnich Johann; Uhlir František zamiast: Uhlíř František).

SZUKANIE, SPOSÓB 1

Bazę danych ESBSC przeszukiwać można poprzez jeden dowolnie wybrany indeks.

1. OSOBY

*W indeksie uwzględnione są wszelkie formy nazw osobowych: nazwiska i imiona (we wszystkich spotykanych w literaturze wersjach językowych), nazwiska wcześniej używane, pseudonimy, kryptonimy itp. Biogram danej osoby można zatem odnaleźć poprzez jakąkolwiek formę jej nazwy.

2. ROK URODZENIA; 3. ROK ŚMIERCI

* W indeksach znajdują się roczne daty urodzenia i śmierci poszczególnych osób. W przypadkach, gdy dokładna data roczna nie jest znana, podana jest tylko jej część (np. 193- dla lat 30. XX w., 18- dla XIX w.).

4. MIEJSCE URODZENIA; 5. MIEJSCE ŚMIERCI; 6. MIEJSCE DZIAŁALNOŚCI

* Indeksy zawierają nazwy miejscowości wymienionych w treści biogramów. * Nazwy wszystkich miejscowości leżących na historycznym obszarze Śląska Cieszyńskiego podane są w polskiej wersji językowej, pozostałe – we współczesnym brzmieniu wyrażonym w języku kraju, na terenie którego obecnie leżą. W wersji polskiej podane są także nazwy tych spośród miejscowości leżących poza terytorium Polski, które posiadają utarte polskie formy, np. Bratysława, Praga, Wiedeń. * Nazwy, które ulegały zmianom (np. Lutynia Polska / Lutynia Górna) używane są w najpóźniejszej wersji. * Nazwy miejscowości, które zmieniały swój status (traciły lub uzyskiwały samodzielność administracyjną, łączyły się z innymi miejscowościami) stosowane są adekwatnie do okresu, którego dotyczy biogram (np. Bielsko dla okresu do 1950 r., Bielsko-Biała dla okresu od 1951 r.).

7. DZIAŁALNOŚĆ

* Indeks zawiera nazwy zawodów (wykonywanych i wyuczonych) oraz określenia form działalności związanych z pracą i działalnością pozazawodową. * Występujące w indeksie określenia zawodów i zajęć sformułowane są w rodzaju męskim (z wyjątkiem nazw zawodów nie posiadających męskich odpowiedników).

8. INSTYTUCJE

* W indeksie uwzględnione są nazwy instytucji i organizacji, z którymi związana była działalność poszczególnych osób. * Indeksowane są tylko nazwy instytucji i organizacji działających na terenie Śląska Cieszyńskiego. * W skład indeksu wchodzą wyłącznie nazwy tych instytucji i organizacji, w których dane osoby pełniły najwyższe funkcje.

SZUKANIE, SPOSÓB 2

Do przeszukiwania bazy danych wykorzystać można zestaw dowolnie wybranych indeksów, łącząc zadane kryteria wyszukiwawcze za pomocą spójników i / lub.

Korzystając z tego sposobu wyszukiwania, w wybrane pole wpisać należy dokładną i pełną treść poszukiwanego hasła. W razie wątpliwości co do wyboru jego formy można, korzystając z symbolu ?, przejrzeć zawartość danego indeksu. Kliknięcie w wybraną w indeksie wartość spowoduje jej przeniesienie do właściwego pola.

SZUKANIE, SPOSÓB 3

Możliwe jest również podanie tylko początku hasła poszukiwanego w wybranym indeksie i / lub dowolnego tekstu poszukiwanego w całym dokumencie (we wpisywanych tekstach można uwzględniać symbol *, zastępujący dowolny ciąg znaków).

W przypadku ograniczenia się wyłącznie do poszukiwania tekstu w całym dokumencie, bez ustawiania warunków w indeksie, w polu indeksu należy wstawić znak *.

Książnica Cieszyńska